Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Wat is het SPKK?

In 2011 lanceerde Vlaams minister-president Kris Peeters het Strategische Plan Korte Keten om de korte keten te ondersteunen en te stimuleren. De korte keten is een duurzaam afzetsysteem dat past binnen een toekomstgerichte en duurzame landbouw. Het creëert een meerwaarde voor de landbouwer en de consument doordat de afstand tussen producent en consument bij de verkoop van landbouwproducten zo kort mogelijk gehouden wordt.

Aan dit strategische plan ging een heel proces vooraf waaraan een groot aantal organisaties, bedrijven en overheidsinstanties meewerkten. De actoren actief in de korte keten konden door middel van overleg hun bijdrage leveren aan dit strategische plan. 

Dankzij deze multistakeholder-aanpak is een gedragen strategisch plan tot stand gekomen waarin voorstellen naar voren worden geschoven om de korte keten te ondersteunen en te stimuleren. De volgende vijf jaar zullen de partners mee invulling geven aan het bereiken van de doelstellingen.

Ondertussen is er een strategisch platform voor de korte keten opgericht waarin de spelers uit de korte keten vertegenwoordigd zijn. Dit platform verhoogt de samenwerking binnen de korte keten en rond de uitvoering van het Strategische Plan Korte Keten.

Korte keten wordt in Vlaanderen dikwijls gebruikt als synoniem voor verkoop op de hoeve. De korte keten en de verkoop op de hoeve dekken echter niet volledig dezelfde lading. Hoeveproducten worden wel vaak, maar niet noodzakelijk, via de korte keten vermarkt. De verkoop op de hoeve is te beschouwen als een belangrijk onderdeel van de korte keten. Maar daarnaast bestaan er nog talrijke andere soorten korte-keten-initiatieven zoals groente-en fruitpakketten, zelfpluktuinen, automaten op het erf, voedselteams, boerenmarkten, internetwinkels … 

Interesse om het Strategisch Plan Korte Keten door te nemen? Je vind de volledige uitgave hier.