Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Contactdag zuivel ILVO december 2014 - woensdag 4 februari 2015

Op 12 december 2014 organiseerde ILVO voor de tweede maal een contactdag met de zuivelsector. Met dit interactieve event beoogde ILVO de noden van de sector beter te detecteren, voor het gerichter afstemmen van het onderzoek, en het meer toegankelijk maken van haar dienstverlening. Thema’s die de aandacht vestigden waren het poolen van monsters voor bacteriologisch onderzoek, productontwikkeling bij hoevezuivelverwerkers, strooisel in melkveestallen, enz.

Lees meer

Logistiek in de Korte Keten
zaterdag 12 juli 2014


De Vlaamse overheid lanceerde op 12 oktober 2011 een strategisch plan voor de korte keten om de knelpunten op te lossen en actoren te ondersteunen en te stimuleren. Via doelstelling 6 zet het strategisch plan o.a. in op de optimalisatie van de distributie en de logistiek met het oog op een efficiëntere organisatie van de korte keten. Rond logistiek en distributie zijn er namelijk nog heel wat verbeteringen mogelijk. Het Vlaamse strategisch plan schuift samenwerking naar voren als oplossing om tot een optimale, slimme logistiek te komen.

Dit rapport heeft als doel om in kaart te brengen hoe men via samenwerking het product zo efficiënt mogelijk bij de consument kan krijgen in de korte keten. Dat betekent echter niet dat er één sleutelformule is voor logistieke samenwerking. Integendeel, het gaat vaak om maatwerk. Gezien de rijke literatuur en voorraad aan case studies beogen we voornamelijk de versnipperde kennis samen te brengen door een overzicht te bieden van de literatuur, lopende en afgelopen projecten, case studies en de belangrijkste aanbevelingen, belicht vanuit logistiek standpunt. Vanuit al die verzamelde kennis komen we tot een praktisch hanteerbare checklist.