Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Nieuwe oproep Quick Win projecten


Voor 2013 wordt in Vlaanderen een budget van 70.000 euro ter beschikking gesteld voor de oproep van quick-win-projecten binnen het strategisch plan korte keten. De quick wins moeten praktijkgericht zijn en een effect creëren op het terrein. Het gevraagde steunbedrag per projectaanvraag mag maximaal 7.500 euro bedragen. De projectaanvragen moeten uiterlijk 8 november ingediend zijn.

In Vlaanderen is in 2011 in samenwerking met de sector een strategisch plan voor de korte keten opgesteld. Quick-win-projecten kunnen bijdragen tot de uitvoering van dit strategische plan korte keten. Zowel in 2011 als in 2012 werd daarom een oproep gelanceerd voor quick-win-projecten in de korte keten. In totaal werden zo reeds 14 projecten gesubsidieerd voor een bedrag van 99.541 euro.

Enkel organisaties en instellingen zonder commerciële doeleinden kunnen een project indienen. De projecten moeten bijdragen aan de realisatie van minstens één van de volgende doelstellingen van het strategische plan:

  • Producenten informeren, sensibiliseren en warm maken voor de korte keten.
  • Consumenten informeren, sensibiliseren en warm maken voor de korte keten.

  • Het realiseren van professionele begeleiding van de producenten die in de korte keten actief zijn of dit wensen te zijn.

  • Enerzijds het bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting van de bestaande kennis en anderzijds het stimuleren van onderzoek naar ontbrekende maar noodzakelijke kennis.

  • Overleg creëren om de knelpunten in de wetgeving weg te werken

  • Het potentieel van de keten uitwerken.

  • Een coherent beleid bekomen waarin versnippering wordt tegengegaan.

  • Duurzaamheid van afzet en productie stimuleren.