Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Wat is de Knelpuntennota?

Naar aanleiding van het Symposium ‘Korte Keten initiatieven in Vlaanderen: kansen en beleid’ werden
de knelpunten op het vlak van korte keten opgelijst door Voedselteams vzw, Steunpunt Hoeveproducten, BioForum Vlaanderen vzw, VLAM en Innovatiesteunpunt Boerenbond. Het resultaat vindt je in deze knelpuntennota waarin naast de inventaris van de knelpunten ook een plan van aanpak wordt voorgesteld om ze op te lossen.