Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Korte Keten symposium leidt tot structurele steun voor het Steunpunt Hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten blikt samen met de andere organisatoren (Bioforum, Innovatiesteunpunt, VLAM en Voedselteams) tevreden terug op het Symposium 'Korte Keten' van vrijdag 22 oktober 2010. Joris Relaes reageerde positief op de hem overhandigde knelpuntennota. De nota kwam ook ter sprake tijdens de bijeenkomst van de Vlaamse landbouwcomissie van 27 oktober 2010 waar de Minister President aankondigde dat naast een actieplan voor de korte keten het Steunpunt Hoeveproducten in de toekomst ook zou kunnen rekenen op structurele ondersteuning. Een beloning voor de jarenlange inzet en opgebouwd expertise!

'Korte Keten' symposium leidt tot parlementaire vragen.

Reactie van Minister-President Kris Peeters op de knelpuntennota ter aanleiding van het Symposium

Knelpuntennota voorgelegd aan het kabinet naar aanleiding van het Symposium