Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Over het Steunpunt Hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten, opgericht in 2003, is halverwege de jaren ’90 gegroeid uit de KVLV-Agra werking. Bedrijven gingen toen actief op zoek naar een neveninkomen op hun bedrijf. Schaalvergroting was toen ‘in’ maar niet haalbaar voor elk bedrijf. Verbreding werd een optie en de Korte Keten verkoop bleek één van de, maar tevens de belangrijkste, piste te zijn om het inkomen te diversifiëren. Omdat het vnl. de vrouwen waren die de thuisverkoop uitbouwden ging KVLV-Agra zich toeleggen om deze bedrijven te begeleiden.

We kunnen gerust stellen dat het Steunpunt door de jarenlange ervaring uitgegroeid is tot de enige organisatie in Vlaanderen die land- en tuinbouwers daadwerkelijk ondersteunt bij de uitbouw van hun Korte Keten activiteit op hun bedrijf.


Op 16 september 2013 vierde het Steunpunt Hoeveproducten zijn 10 jarig bestaan

Directe verkoop aan de consument op het L&T bedrijf is zeker niets nieuws onder de zon. Het geeft altijd al bestaan: menig bedrijf verkocht aardappelen, eieren, fruit en groenten aan dorpsgenoten. Melk, boter en karnemelk ging je gewoon vaak halen ‘bij de boer’ en je kon op simpele vraag wel een konijn of kip laten slachten of je diepvries vullen met een kwartier vlees. Het gebeurde gewoon, er was geen specifieke regelgeving en de verkoop bracht een (beperkt) neveninkomen op zonder dat er echt over werd nagedacht. Extra investeringen waren onbestaande of heel beperkt.

Toen kon je als land- of tuinbouwer je Korte Keten verkoop langzaam uitbouwen en de opstart gebeurde vaak ‘toevallig’. Je bereidde wat roomijs voor een familiefeest, leverde wat vlees voor de straat BBQ, maakte wat confituur of soep voor het schoolfeest,… en je producten vielen in de smaak. Meer en meer mensen gingen vragen wanneer je nog eens dit of dit maakte en waren ook bereid hiervoor te betalen. Je hobby breidde zich beetje bij beetje uit tot een nevenactiviteit. Of dit al dan niet wettelijk kon vroeg je je niet af. Het was gewoon een hobby die bij heel wat mensen op bijval kon rekenen. Zolang je je gemaakte kosten terugverdiende was je al tevreden. Een echt neveninkomen kreeg je er niet door.

De wet- en regelgeving was in die tijd heel diffuus en de eerste opdracht van het Steunpunt bestond er toen in om de toen bestaande wetgeving op verschillende niveaus te bundelen en te vertalen naar de situatie van de kleinschalige thuisverkopers/verwerkers.

De oprichting van het FAVV in 2000 betekende voor heel wat land- en tuinbouwers met interesse in een Korte Keten verkoop een hele ommezwaai. Een geleidelijke opstart met vallen en opstaan was er niet meer bij. De dioxinecrisis zorgde ervoor dat hygiëne, autocontrole en traceerbaarheid ook voor de Korte Keten verwerkers een dagelijkse zorg werd. Om een verwerking te kunnen opstarten moest geïnvesteerd worden en moest de Korte Keten verkoop rendabel zijn. Op korte tijd diende het Steunpunt Hoeveproducten zich ook te professionaliseren om land- en tuinbouwers die de Korte Keten sprong waagden bij te staan met advies en de geldende regelgeving op maat van hun bedrijf te vertalen.

In 2003 werd dan ook het Steunpunt Hoeveproducten boven de doopvont gehouden en sindsdien groeide het uit tot hét aanspreekpunt voor iedere Vlaamse land- en tuinbouwer die eraan denkt een Korte Keten verkoop op te starten. Gelukkig konden we hiervoor de voorbije jaren rekenen op de financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Zonder deze middelen was het onmogelijk geweest op het Steunpunt Hoeveproducten uit te bouwen tot wat het nu is. Een organisatie die:

  • Zo’n 1400 land- en tuinbouwers ondersteunt in hun Korte Ketenactiviteit
  • Actief is over gans Vlaanderen
  • Advies verleend aan alle Vlaamse land- en tuinbouwers met een interesse in de Korte Keten verkoop ongeacht hun productiemethode, aard van de Korte keten verkoop,... 
  • Reeds honderden adviesvragen beantwoordde en heel wat bedrijven actief en persoonlijk begeleidde.

De werking van het Steunpunt Hoeveproducten is gebaseerd op 5 pijlers:

Onze folder

Filmreportage NTV