Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Mag ik eieren verkopen op mijn bedrijf?

De pluimveehouder die op zijn bedrijf, op een plaatselijke openbare markt of huis aan huis ongesorteerde eieren rechtstreeks aan de verbruiker verkoopt is niet gehouden door de voorschriften waaraan eieren naar kwaliteit en gewicht moeten voldoen. Gesorteerde eieren mag de producent slecht afleveren indien zijn bedrijf door het FAVV erkend en geregistreerd is als pakstation of wanneer de eieren vooraf gesorteerd werden door een erkend pakstation. Bij verkoop van gesorteerde eieren moet de producent zich ook schikken naar de EEG-verordeningen in verband met de handelsnormen voor eieren. Ook voor scharreleieren gelden deze EEG-verordeningen (bovendien moet aan specifieke voorwaarden voldaan zijn om te kunnen spreken over “scharreleieren”).

Eieren mag je dus aan je klanten te koop aanbieden op voorwaarde dat de hygiënenormen gerespecteerd worden. Eieren van EIGEN dieren mag je echter niet verwerken in andere producten die je te koop wenst aan te bieden. Voor de verwerking dien je eieren te gebruiken die via een pakstation verpakt en dus gestempeld zijn.

Respecteer de bewaarvoorschriften en bewaartermijn van eieren!

De houdbaarheid van een ei bedraagt vier weken vanaf de legdatum. Omwille van de versheid en om het risico op Salmonella klein te houden is het aangeraden eieren koel te bewaren. Eieren verliezen gedurende een dag op kamertemperatuur meer van hun versheid dan gedurende een week in de koelkast.

 
Via de poreuze schaal van eieren kunnen geuren binnendringen. Vermijd daarom ze in de buurt van sterk geurende levensmiddelen te bewaren. Ook contact met vocht is te mijden want bacteriën zouden op die manier door de schaal kunnen dringen en het ei aantasten.