Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Verkoop van aardappelen op het bedrijf

Je moet een onderscheid maken tussen de verkoop van eigen aardappelen en de verkoop van aardappelen van collega landbouwers. Bovendien is de regelgeving verschillend wanneer je voorverpakte of niet-voorverpakte aardappelen verkoopt.

Mag ik zakjes aardappelen verkopen op mijn bedrijf?

Alleen 'bereide' aardappelen kunnen worden verpakt. De bereiding kan slechts gebeuren bij een erkende bereider. Zowel de bereider, als de verpakker moeten door FAVV-sector primaire productie- worden erkend. De aanvraag tot erkenning wordt goedgekeurd indien de bereider beschikt over een inrichting, die voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

De regel dat uitsluitend bereide aardappelen kunnen worden verpakt, geldt niet voor thuisverkoop. De teler, die de aardappelen van de eigen oogst rechtstreeks aan de verbruiker levert, kan aldus niet-bereide aardappelen verpakken op voorwaarde dat hij/zij als verpakker werd geregistreerd.

Bovendien moeten de erkende bereiders en/of verpakkers verschillende kwaliteits-, sorterings- en aanduidingsvoorschriften naleven. Ook moeten op de verpakking in duidelijke en onuitwisbare letters verschillende gegevens worden aangebracht.

De kleinhandelaar kan aardappelen ook zonder verpakking aanbieden op voorwaarde dat de aardappelen voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en in het verkooppunt de wettelijke aanduidingen op een bordje worden medegedeeld.