Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons
06
Douane en accijnzen
  Fruitsapproducenten gecontroleerd door Douane & Accijnzen

  Recent kregen enkele hoeveproducenten controle van de dienst Douane & Accijnzen. Wat moet jij doen om in orde te zijn met de bestaande regelgeving? We schreven het voor jou uit.

  Accijnzen

  Alcoholvrije drank en koffie zijn accijnsproducten*. Wie zelf fruit perst en bottelt dient een vergunning accijnsinrichting aan te vragen bij de provinciale douane- en accijnsdienst.

  Een vergunning accijnsinrichting aanvragen.

  Het aanvraagformulier dat je gebruikt voor het aanvragen van een vergunning accijnsinrichting, kan je hier terugvinden. Dit aanvraagformulier bezorg je per post, samen met de volgende documenten:
  - grondplan opslagplaats
  - productieproces
  - uittreksel uit strafregister van de zaakvoerders
  - statuten
  - oprichtingsakte

  Zodra de aanvraag volledig is, volgt een audit door een externe dienst. De procedure kan, afhankelijk van de werklast bij de betrokken dienst, enkele maanden duren. Bij goedkeuring van de accijnsinrichting krijg je als landbouwer een uniek nummer.
  Voor het aanvragen van een accijnsinrichting kan je, afhankelijk van de locatie waar jouw bedrijf zich bevind, terecht bij de volgende diensten:
  • Vlaams-Brabant: mail frans.kinnaer@minfin.fed.be of tel 0257/79.884
  • Oost- en West-Vlaanderen: mail da.klama.kb.gent@minfin.fed.be of tel 0257/85.600
  • Limburg en Antwerpen: mail da.klama.kb.hasselt@minfin.fed.be of tel 0257/700.30 Voorstraat 43, bus 70 3500 Hasselt

  Registratie

  Heb je een vergunning accijnsinrichting, dan dien je op wekelijkse basis een overzicht door te geven via het elektronische PLDA-systeem. In dit systeem van voorraadregistratie geef je het aantal geperste, verkochte en gestockeerde liters in. Voor kleinere producenten kan deze registratie in onderling akkoord met de controleur ook op maandbasis plaatsvinden. Voor producenten die forfaitair werken en geen dagontvangsten bijhouden, blijkt dit registratiesysteem een administratief knelpunt te zijn.

  Verpakkingsheffing

  Deze voorraadregistratie is de basis voor het berekenen van een verpakkingsheffingsheffing op drankverpakkingen. Dit is een vorm van milieu-taks gelijkgesteld met accijnzen (NB. het eigenlijke accijns op ongegiste vruchten- en groentesappen bedraagt 0%. Je betaalt dus geen accijns maar een verpakkingsheffing). Het tarief van deze heffing wordt berekend op het aantal geproduceerde liters, maar is afhankelijk van het gebruikte verpakkingsmateriaal:
  - Gebruik je herbruikbare verpakking, dan moet je je hiervoor laten registreren bij de administratie der douane en accijnzen en bedraagt het tarief €1,41 per hectoliter. Je dient gedocumenteerd te bewijzen dat je verpakking herbruikbaar is. Verpakking is voor de dienst douane en accijnzen herbruikbaar wanneer zij zeven maal hervulbaar is, ze wordt opgehaald via een statiegeldsysteem en ze effectief wordt hergebruikt.
  - Gebruik je wegwerpverpakking, zoals brikken of bag-in-box-formules, dan bedraagt het tarief €9,86 per hectoliter.

  Loonperser?

  Laat je jouw fruit door een loonperser verwerken tot gebotteld sap, dan zijn er twee mogelijkheden:

  Zowel jouw landbouwbedrijf als de loonperser beschikken over een vergunning accijnsinrichting:
  Het sap kan onder schorsing van accijnzen (zonder dat de accijnzen al betaald zijn) worden overgebracht tussen beide firma’s. In deze situatie zal de firma die de producten op de markt brengt instaan voor het indienen van de aangifte en de betaling van de accijnzen.

  Enkel de loonperser beschikt over een vergunning accijnsinrichting:
  In dit geval moet de perserij instaan voor het indienen van de aangifte en de betaling van de accijnzen.

  Je laat je eigen fruit in het buitenland persen.
  Indien je het fruit in het buitenland laat persen, zal je sap ontvangen uit een andere lidstaat en moet je beschikken over een vergunning accijnsinrichting en zelf instaan voor het indienen van de aangifte en de betaling van de accijnzen (verpakkingsheffing).

  FostPlus

  Naast een verpakkingsheffing dien je als hoeveproducent ook heffing te betalen op verpakkingsafval dat via jouw producten op de markt wordt gebracht. Deze heffing wordt niet berekend op het aantal liters uit stock, maar op het volume verpakkingsmateriaal dat je als producent op de markt brengt. Deze heffing is verschuldigd op alle huishoudelijke drankverpakking, zoals glas, PET, bag-in-box, blik of brik.

  Lidmaatschap bij FostPlus is verplicht wanneer je in eigen naam meer dan 300kg/jaar aan huishoudelijke verpakkingen op de markt brengt. Om de aangifte hiervan te vereenvoudigen, werd er voor kleinere producenten een forfaitaire regeling opgesteld: jaarlijks wordt er een forfait berekend in functie van de hoeveelheid en de samenstelling van de verpakkingen die jij op de markt brengt. De minimumbijdrage bedraagt €30 op jaarbasis. Wie herbruikbare verpakking gebruikt (bijvoorbeeld statiegeldflessen), is geen bijdrage verschuldigd. Hier kan je het overzicht van forfaitaire bijdragen terugvinden.

  Ongeacht of de verpakking herbruikbaar is of niet, ongeacht of je zelf verpakt of niet, iedere landbouwer die verpakking op de markt brengt moet jaarlijks voor 28/02 een aangifte doen. Deze aangifte doe je online op de website van FostPlus.

  Opgelet: koop je zelf ook transportverpakking aan, bijvoorbeeld verpakking rond verschillende bag-in-boxen, dan valt dit niet meer onder huishoudelijke verpakking, maar onder bedrijfsverpakking. Deze verpakking dien je aan te geven bij VAL-I-PAK.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen over hoe uw specifieke bedrijfsvoering in deze regelgeving past? Dan kan u terecht per mail op bthoelen@ons.be voor meer info. Wie graag bedrijfseigen ervaring met deze regelgeving wil delen, kan op het zelfde mailadres terecht.

  * De wet van 21/12/2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie & KB van 18/04/2010.