Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Gebruik van water op het bedrijf

Volgens het KB van 14 januari 2002 moet water dat bestemd is voor de fabricage en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en van drinkwater kwaliteit zijn.

Voor meer info klikt u
hier.