Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Mag ik rauwe melk verkopen op mijn bedrijf?

Rauwe melk mag op het landbouwbedrijf verkocht worden

Onverpakt d.wz. dat je een fles/recipiënt vult direct uit de koeltank waar de klant bij staat.

De klant mag een eigen fles meebrengen of je kan je klanten flessen ter beschikking stellen. In het eerste geval is hij zelf verantwoordelijk voor de netheid en de hygiëne van zijn recipiënten.

Voor de verkoop van onverpakte rauwe melk dien je de sectorgids 'hoevezuivel' niet toe te passen en volstaat de gids van de primaire dierlijke productie (G-040)

Verpakt d.w.z. reeds afgevuld in een koeltoog/koeling dan mag je dit enkel verkopen mits op de fles een etiket aangebracht met een aantal wettelijk verplichte vermeldingen + de vermelding: 'Koken voor gebruik'.

Voor de verkoop van verpakte rauwe melk kan je gebruik maken van de sectorgids 'hoevezuivel' om je autocontroleplan op te maken.