Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Voor een haalbare regelgeving!

 

 

Het Steunpunt Hoeveproducten verdedigt de belangen van alle Vlaamse land- en tuinbouwers actief in de Korte Keten verkoop. Een land- of tuinbouwer krijgt te maken met heel wat regels en wetten bij de uitoefening van zijn hoofdactiviteit. Wenst je daarnaast nog een thuisverkoop op te starten of verder uit te bouwen dan krijg je te maken met bijkomende regels en wetten.

De taak van het Steunpunt Hoeveproducten bestaat erin om samen met de verschillende overheidsdiesnten in overleg te gaan opdat de bestaande regels haalbaar en toepasbaar blijven voor iedereen, zeker voor de kleinschalige verwerkers zoals de hoeveproducenten.

Zo zit het Steunpunt Hoeveproducten regelmatig samen met het FAVV, de FOD economie, ... Het Steunpunt maakt deel uit van de sectorgroep Korte Keten binnen de VLAM en zetelt in heel wat regionale en provinciale structuren die van belang kunnen zijn voor de hoeveproducenten.