Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Samenwerking ondersteunen

Het Steunpunt Hoeveproducten ondersteunt verschillende vormen van samenwerking:

Tussen hoeveproducenten

De aankoop an doorverkoop van producten van collega landbouwers/thuisverkopers is een aantrekkelijke commerciële piste. Bij het Steunpunt kan je terecht voor meer informatie m.b.t de wetgeving maar ook hoe je praktisch zo een samenwerkingsverband kunt uitwerken.

Met derden

Contacten met andere organisaties die een rol spelen op het gebied van hoeveproductie en –verkoop worden onderhouden om samenwerking te bevorderen en overlapping van inspanningen zoveel mogelijk te vermijden.

Gezamenlijke ophalingen

Thuisverkopers die zelf producten verwerken moeten in de meeste gevallen 2 maal per jaar hun producten bacteriologisch laten analyseren. Je kan daarvoor zelf een erkend labo aanspreken. Het Steunpunt Hoeveproducten heeft echter een samenwerkingsverband lopen met een aantal labo's in Vlaanderen om via het systeem van een soort groepsaankoop de analysekosten van je producten te drukken. Tweemaal per jaar (lente en herfst) doet het Steunpunt een oproep tot deelneme aan deze 'gezamenlijke ophalingen'. Wens je nu al meer info over deze ophalingen, contacteer ons dan.